Červen 2014

Pražská moda?

Pražská moda?

Všechnu úctu a zdar těm, kdož nyní chtějí vytvořit na rozdíl od Vídně a Paříže pražskou módu. Kdyby se snahy ty setkaly se zdarem, oč by naše obchodní bilance vývozem modelů byla aktivnější a v důsledku toho i naše koruna lepší.

Cestování do Japonska.

Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje každého, kdo chce cestovati do Japonska, že dle sdělení vyslanectví československé republiky v Tokiu, udělí japonský konzulát ve Vladivostoku povolení k další cestě jen tomu, kdo prokáže, že má v majetku nejméně 1500 jenů.

Před rokem.

Dnes je tomu rok, co v zrcadlovém sále versailleském, tamže, kde r. 1871 vyhlášena byla smlouva mírová. Zítra je tomu šest let, co výstřely v Sarajevě stály se posledním popudem k válce, Německem dávno zamýšlené, chystané a připravované.

Zrušení stanného práva v celé oblasti republiky.

Z Prahy, 26. června. (TNO.) Ministerský předseda Vl. Tusar jako prozatímní správce ministerstva národní obrany zrušil dnem 15. června t. r. v celé oblasti čs. republiky úplně stanné právo, vyhlášené v červnu 1919 a částečně omezené nařízení ze dne 10. října 1919.

A ještě falešné peníze.

18. t. m. zatčen byl v Něm. Brodě Leo Graf, obchodní příručí v Polné. Graf, spatřiv četníka, dal se na útěk a odhodil 2 padělané stokorunové státovky. Měl s sebou společníka Josefa Paláska, obuvníka z Polné, který byl též zatčen.

Nával na průmyslové školy v Praze.

Nával na průmyslové školy v Praze.

Ke včerejší zprávě pod tímto titulem v našem listě uveřejněné můžeme k upokojení zklamaných rodičů sděliti, že včera byla přijata p. ministrem Habrmanem tříčlenná deputace zklamaných rodičů, žádající za zřízení paralelky na jmenované škole na vyšším oddělení stavebnickém od 1. září 1920.

Oficielní jazyk.

Sděluje se nám z Ústí nad Labem: V minulých dnech zjištěno bylo, že jedné zásilce peněžní schází t. zv. listovka.

Jak se dělá reklama sokolskému sletu před cizími hosty.

Píše nám čtenář: Dne 21. června o půl jedenácté dopol. jel jsem tratí čís. 14 na konečnou stanici. Vedle mne na přední plošině bavili se dva občané, podle řeči stávkující kočové a sociální demokrati.

Je manželství rozumné zařízení?

Je manželství rozumné zařízení?

Tato otázka zní velice moderně a přece už od r. 1244, a to rok co rok, je řešena jednou ročně zvláštním soudem v anglickém městečku Ilfordu.

Spiknutí proti Leninovi včas odhaleno.

Anglické listy obdržely zprávu, vysvětlující pověsti, které nedávno kolovaly o vypuknuvší revoluci v Moskvě. Proti sovětové vládě bylo připravováno spiknutí.

Zasnoubení.

Sl. Anna Porgesová, dcera p. Edmunda Porgesa, továrníka v Praze VII. a p. ing. Bedřich Wachtl, továrník v Praze VII., oznamují své zasnoubení.

Finanční zajištění žen ve Švédsku.

Na mezinárodním sjezdu žen v Ženevě, předstihovaly se delegátky vypočítáváním výhod, jichž si v poslední době vydobyly. Nejlepší situaci mají dnes ženy ve Švédsku.

Naše hroby.

Naše hroby.

Neutěšený stav hrobů našich vynikajících mužů a žen na hřbitovech pražských pohnul Sdružení pro povznesení znalostí památek, aby ujal se akce, kterou by tyto hroby byly uvedeny v náležitý stav a udržovány.

Poláci mobilisují?

Z Těšína, 16. června. (Čtk.) PTA. oznamuje z Varšavy:  Vojenská komise polského sněmu schválila ve včerejší schůzi odvody ročníků 1895 až 1902.

Vzduchoplavba.

Praha s létadla. Svaz československých pilotů v Praze vydá záhy dopisnice s pohledem na město s ptačí perspektivy.

Šedivé ženy v Anglii.

Již jsme se zmínili na tomto místě, že v poslední době – následkem starostí za války – hodně lidí sešedivělo. Nápadný je tento stav zejména v Anglii, v řadách krásného pohlaví.

Lenin na útěku? Brusilov v čele moskevské vlády?

Z Tokia: Japonský časopis Shimbim dovídá se z Vladivostoku, že jiskrová depeše Moskvy oznamuje, že v Rusku vypukla protirevoluce.

První republika - 22. Štvanice

První republika - 22. Štvanice

13. 6. 2014, 20:00 na ČT1 - V lázních Mšené, kde kdysi trávila Jarka s holčičkami nějaký čas, probíhá hon na drobnou zvěř. Zasažení bažanti padají k zemi, ale v myslivecké leči se ocitne i prchající vrah Léblových. Spravedlnosti neunikne. Mlčoch má svůj případ konečně uzavřen. Jaroslav a Magdaléna jsou hluboce zasaženi: oba ztratili milovanou bytost. Vladimír a Klára, Fredy a Kryštof, obě holčičky a samozřejmě Alois jsou ti, kteří z rodiny zbyli. O Štědrém večeru sedí u pumpy sama na dvoře v Břežanech Apolenka a dívá se na hvězdy.

Příští hlavní město Ukrajiny.

Kijev pomalu se prý vzpamatovává ze smrtelných mdlob po poslední okupaci polskými vojáky. Petljura obnovil všecky administrativní orgány, které fungovaly před bolševickým režimem a v nichž převládají umírněné elementy socialistické.

Ze Svazu skautů.

Ze Svazu skautů.

Zítra odjíždějí odd. 5., 9., 11., 12. a 16. ke kácení stromů pro ukázkový tábor do Dobřichovic.

Naše nynější krise.

Titul žádného z Masarykových spisů není tak časový, jako tento, neboť není dne, aby nám nestavěl na oči, že prožíváme opravdu chvíle „kritické“, které se od vnějšího zakončení války jen ještě přiostřují a komplikují.

Esperanto ve škole.

Saský nejvyšší školní úřad rozhodl, aby Esperanto bylo vyučováno na obecných školách.

Divadla dnes večer.

Národní divadlo: Na počest návštěvy amerických Čechů Smetanova „Prodaná nevěsta“ (mimo).

První republika - 21. Sbohem a odpusťte

První republika - 21. Sbohem a odpusťte

6. 6. 2014, 20:00 na ČT1 - Bratři se ve vězení vystřídají. Ale my už víme, že Jaroslav vrahem není. Mlčoch uspořádá rekonstrukci zásnubního večera v Polesí, toho večera, kdy byla vidět Haleyova kometa. O vraždě rozhodla jedna fotografie v novinách, které si s sebou chtěl vzít Lébl na palubu lodi do Hamburku. Jaroslavovi se podaří z Polesí uniknout a finále celého příběhu se odehrává v lázních Mšené. Ohroženy jsou při něm i obě holčičky, Irena a Eliška.

Lidem dobrého srdce.

Před několika dny byl na Revolučním náměstí mladý muž silným záchvatem padoucnice.

Jak se žilo... - Četníci a kriminalistika

Jak se žilo... - Četníci a kriminalistika

Zločin, i kdybychom chtěli sebevíc, byl, je a asi vždy bude o krok napřed před rukou zákona. Přestože neměly bezpečnostní sbory na začátku svého působení žádné trumfy v rukávu, už tehdy vynalézavost pachatelů zločinů neznala mezí.

VII. slet všesokolský v Praze.

Dnes ve čtvrtek o 5. hod. odpol. na sletišti zkouška všech účinkujících mimo vojsk t. j. Lidové skupiny, Chodi, Moravané, Slezané, Slováci, Sokolstvo v kroji, taneční skupina, děti, geniové, dělníci a stavitelé sochy, pak  důvěrníci scény z jednot. Dostavte se všichni. Po zkoušce schůze odboru scénového na místa pro upravení pokynů.

Náklad na jednoho vojáka v Německu.

Vojsko v Německu před válkou čítalo 900.640 mužů a roční výdej na ně činil 979,867.719 marek, takže průměrem stál ročně jeden voják 1224 mk.

Oslava Heydukových pětaosmdesátin.

Oslava Heydukových pětaosmdesátin.

Profesorský sbor stát. reálky v Písku oslaví 85. narozeniny Heydukovy ve dnech 5. a 6. června. Vynikající osobnosti a zástupci četných korporací a spolků hlásí již svou účast.

Další