Marie Terezie je nejrozsáhlejší mezinárodní koprodukční projekt České televize.

Ve spolupráci čtyř veřejnoprávních televizí – rakouské ORF, slovenské RTVS, maďarské MTVA a České televize – a mezinárodní distribuční společnosti Beta Film vzniká série výpravných historických dvoudílných filmů, zachycujících nejdůležitější motivy ze života slavné a významné panovnice, která otevřela moderní dějiny habsburské monarchie. Filmy podle námětu a scénářů Mirky Zlatníkové točí renomovaný rumunsko-americký režisér Robert Dorhnelm. Obsazení je mezinárodní, čeští herci však hrají významné role: například Vojtěch Kotek jako Mariin manžel František Lotrinský nebo Zuzana Stivínová jako její matka Alžběta.

Celý projekt líčí osud ženy, která se nejen souhrou historických okolností, ale i svou pílí a odhodláním stala hlavou habsburské říše, obstála v boji o trůn, o udržení celistvosti státu a položila základy tolik potřebné modernizaci habsburského impéria, v níž pokračoval její nástupce Josef II.. Marie Terezie, jedna z nejvýznamnějších postav novodobé Evropy, po více než 40 let úspěšně vládla říši, rozkládající se na území dnešních 12 evropských států.

Triková postprodukce

Triková postprodukce

Jak udělat Vídeň na pražském Maltézském náměstí? Podívejte se, s čím se museli potýkat tvůrci filmů v postprodukci.

První dvoudílný film vznikl v roce 2017 u příležitosti 300. výročí narození Marie Terezie. Odvíjí se od dvou zásadních okamžiků v životě mladé panovnice – jedním je příběh dětské lásky a pozdějšího manželství s Františkem Štěpánem Lotrinským, druhým je nástup na trůn a získání uherské koruny. Další dva díly navazují na předchozí a zachycují Marii, která se vyrovnává s mateřstvím, se všednodenností manželského života i s nevěrou, ale musí také hledat nekonvenční cesty k dosažení vojenského vítězství a odražení nebezpečí, které hrozí jak říši, tak jí osobně. Připravovaná třetí minisérie se pak zabývá pozdějším obdobím života panovnice – snahou o politicky výhodné sňatky dětí, vleklými finančními potížemi říšské pokladny, úmrtím milovaného Františka Štěpána a předáním žezla komplikovanému, ale schopnému synovi Josefovi.

Vybrané zdroje použité při přípravě těchto webových stránek