Rock pro dospělé

Dekády: 80. léta

Žánry: New wave, Pop rock & Beat

Autor: Petr Hrabalik

C&K Vocal, 1. pol. 80. let

Termín Rock pro dospělé je v malém rybníku českého rocku tak trochu ošidnou záležitostí. Nicméně velmi dobře poslouží jako berlička k zařazení několika souborů z 80. let, složených ze zkušených hudebníků a svojí existencí sahajících hluboko do let sedmdesátých. V Americe by bylo možné k tomuto termínu použít synonymum Adult Rock, vycházející z pojmu AAA, kterým je označován určitý typ rozhlasového vysílání, určeného pro posluchače, řekněme, střední generace.

V sedmdesátých letech bylo u nás rockové publikum až do příchodu nové vlny věkově různorodé a zatím generačně nerozdělené. V každém rockovém společenství se sešli rockeři, jejichž věkový rozptyl sahal od nejmladších teenagerů až k chlapíkům okolo pětatřiceti, a všichni víceméně poslouchali podobný typ hudby. Teprve nástupem nové vlny na začátku 80. let se začalo publikum poněkud generačně vymezovat. Punk a nová vlna přinesly zkrácení dlouhého vlasu, máničkovského symbolu svobody, nekompromisnost výrazu a krátká úderná textová sdělení, jež se zdála rockerům, odchovaným Flamengem nebo Blue Effectem příliš primitivní. Takže v té době dochází u rockového publika k určitému generačnímu přelévání či k náznakům prvních generačních konfliktů.

a) Nejmladší teenagerské generaci, která začala se Sex Pistols a chodila na Jasnou Páku a Letadlo, těžko mohly něco říci složité texty Kantorovy, Mertovy či Vrbovy, tím spíše dlouhá Hladíkova kytarová sóla, či často komplikovaná struktura skladeb D. Ursinyho či C&K Vocalu. Pro ně to prostě byly „intelektuální sračky“ *).

b) Starší část publika, která ať už lpěla na dlouhých vlasech či konvertovala a ostříhala se, nebyla tak nekompromisní a přijímala poselství zavedených rockových kapel i energii čišící z nové vlny a punku stejnou měrou - nezapomínejme, že z této generace pocházelo nejvíce českých novovlnných kapel.

c) A pak tu existovala skupina staromilců - těch, které nová vlna neoslovila anebo jim byla dokonce nepříjemná. Tito rockeři nepřicházeli na koncerty řádit a řvát v kotli pod pódiem, ale usadit se do seslí a poslouchat. Jejich rockové cítění bylo naladěno na vlnu kapel typu Pink Floyd, EL&P, Genesis a dalších, tvořících podobně komplikované hudební útvary.

A právě dvě poslední skupiny tvořily publikum na vystoupeních souborů jako Blue Effect, C&K Vocal, Framus 5, či Etc… a jiných. A protože některé z nich jsme si už představili a popsali v kategorii art rock (zejména ty, které fungovaly hlavně v době před nástupem nové vlny), dejme místo těm, které sice vznikly dříve, ale existovaly souběžně se soubory novovlnnými. Jedná se o skupiny C&K Vocal, Framus 5, Etc… (druhé období) a na Slovensku především o projekty Deža Ursinyho.

*) Poznámka: Povšimněme si, jak ono bolševické znehodnocení slova „intelektuál“ podprahově vniklo do českého podvědomí, takže původní význam „vzdělanec“ či „duševně pracující“ byl degradován na cosi hanlivého a opovrženíhodného. Což se samozřejmě netýkalo jen hudby.