Pohled do instalace výstavy BLACK BOX, WHITE HAT, video: ArtZóna

Posun filmového obrazu v instalaci Martina Ježka

Petr Šprincl, 8. January 2018

V pražské galerii GAMU byla na společné výstavě BLACK BOX, WHITE HAT uvedena nová instalace jedné z nejvýraznějších postav českého experimentálního filmu Martina Ježka (*1976), který se v ní zabývá degradací obrazového materiálu technologickými procesy.

Koncepce výstavy sleduje současné podoby pohyblivého obrazu s vědomou vazbou na experimentální formy. Kromě Martina Ježka můžete na výstavě vidět práce absolventů FAMU Kryštofa Peška, Jana Kulky, Martina Búřila či postinternetové umělkyně ©merry. Den před zakončením výstavy, tedy 20. ledna v 18.30, proběhne v galerii prezentace projektu Jana Kulky „Pramítačka“, alias DIY promítacího zařízení, které posbíralo již řadu cen a stalo se za relativně krátkou dobu legendárním.

GAMU, BLACK BOX, WHITE HAT
15. 12. 2017 – 21. 1. 2018

Rozhovor s Martinem Ježkem o výstavě BLACK BOX, WHITE HAT pro ArtZónu
Rozhovor s Martinem Ježkem o výstavě BLACK BOX, WHITE HAT pro ArtZónu

TÉMATA

Rozhovor
Martin Ježek
Experiment

A/Z SOUVISEJÍCÍ