Povídkách malostranských nechal spisovatel a básník Jan Neruda oživit pitoreskní kolorit Malé Strany, v níž se v majestátném stínu Pražského hradu odehrávají trpké i humorné, ale vždy hluboce citlivé příběhy rázovitých postav.

Povídky jsou vzpomínkami J. Nerudy na čas blaženého dětství a ožívá v nich věčná krása Prahy i touha porozumět těm, kteří žijí kolem nás. Lidská moudrost i pošetilost, malost i velikost přežívají totiž dodnes stejně, jako Malá Strana.

Jan Neruda
básník, spisovatel, novinář

Jan Neruda

* 9. 7. 1834

† 22. 8. 1891