Prof. Václav Holzknecht vypravuje…

Cyklus o historických osobností.