Prof. Václav Holzknecht vypravuje

Cyklus o historických osobností.