Kulturně historický dokument (1991). Režie A. Lowák

Ve filmovém dokumentu Od Karlsteinu po Drossendorf navšívíme památníky z dějin dvou zemí, které měly a mají společnou hranici, o kterou se často bojovalo a kde se po staletí setkávaly dvě kultury, aby se i vzájemně prolínaly a ovlivňovaly. Duchovním centrem tohoto území byl premonstrátský kanovnický klášter geras, který založil ve 12. století hrabě Pernegg. Mezi Karlsteinem a Drosendorfem protéká řeka Dyje, která tvořila přirozenou hranici mezi Dolním Rakouskem a tvz. českými zeměmi. Na jejích březích byly zpočátku zakládány strážné hrady, později výstavné zámky. Karlstein je první částí řetězu středověkých obranných staveb na Dyji a připomíná neklidné časy, ve kterých platilo, že je třeba zemi chránit před vpády nepřátel (1991).

Stopáž29 minut
Rok výroby 1991
 ST 4:3
ŽánrDokument