Kulturně historický dokument (1991). Režie A. Lowák

Kopce a stráně, les a louky, potoky a říčky, nesčetná zrcadla rybníků – to je Vysočina. Svérázný půvab vtiskla příroda tomuto kraji, protkanému od nepaměti stezkami od jihu na sever, které však vždy procházely trhovou osadou na březích tří rybníků. Tou osadou byla Telč, které říkávali „moravský Norimberk“ či Benátky Vysočiny.

Starobylá Telč soustřeďuje ve svém historickém jádru vynikající soubor stavebních památek, datovaných od rané renesance až po pozdní baroko.

Město Telč, významná památková rezervace se starými měšťanskými domy, bylo zapsáno do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a zařadilo se tak mezi nejnavštěvovanější místa v zemi.

Stopáž24 minut
Rok výroby 1990
 ST 4:3
ŽánrDokument