Hudební skladatel a dirigent Petr Kotík nazval své Sváteční slovo „Na počátku bylo slovo“ a zamýšlí se v něm nad konceptem Boha v uměleckých dílech, tedy o metafyzické realitě, která vše řídí.

Na počátku bylo slovo

Každé slovo by mělo být sváteční, protože slova jsou výrazem našeho myšlení, cítění, emocí. Jak mluvíme, tak myslíme. Jak myslíme, tak jednáme. Proto je každé slovo důležité.

Na počátku bylo slovo, říká Bible. Co to znamená? Není o slovu, jako takovém, ale o myšlence. Na počátku byla myšlenka. Ta myšlenka je vždy na prvním místě, ta určuje vše, co děláme, kdo jsme a jak postupujeme. Víme, kde začíná téct řeka a kam vytéká. Víme, odkud jsou paprsky, které dávají energii zemi na to, aby tady byl život. Odkud se berou naše myšlenky, to je a byla vždy velká záhada.

Naše kultura, které říkáme západní, i když přišla z východu, tedy ze středního východu, je založená na myšlenkách. Myšlenkách, které byly vyjádřené rabínem, jmenoval se Ješua, v latinském překladu Ježíš, a které byly tak zvláštní. Řeklo by se naší moderní řečí revoluční, že spoustu lidí rozzuřilo, rozčílilo, většinu lidí vyvedlo nějakým způsobem z rovnováhy, zmátlo a pár z nich inspirovalo k tomu rabína podporovat, následovat a být s ním. A lidé se ptali, jak na to přišel. A rabín odpověděl: „To nejsou moje myšlenky, to přišlo od Stvořitele, z mé intuice, z toho, jak cítím. To přišlo z nebes.

Totéž cítí každý umělec. To, co dělá, není z něj, ale přichází odněkud. Umění, velké umění, je projev vyšší inteligence. Něco víc, než je on sám. Národ je skupina lidí, které spojuje společný jazyk, tedy slova, jsme zpět u slova, a díla umělců. Ty nás identifikují, bez nich bychom nebyli to, co jsme. Žádný rozdíl mezi Čechem a Němcem a Italem a Albáncem. Všichni máme stejné automobily, daří se nám ok, jíme knedlíky a zelí, ale to, co nás opravdu identifikuje, jsou umělecká díla. Naše, naší doby.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2021
 P ZJ ST HD