Teolog a vysokoškolský pedagog Tomáš Novotný nazval své Sváteční slovo „O osobní zodpovědnosti každého z nás“ a zamýšlí se v něm nad možností „obyčejných“ lidí změnit svět k lepšímu. A za příklad si bere české letce v období druhé světové války.

O osobní zodpovědnosti každého z nás

Když jsem byl malý, rád jsem chodil na most nad nákladové nádraží v Praze na Žižkově. Bavilo mě pozorovat, jak vždycky vytáhli celý vlak na návrší za nádražím a pak posílali dolů jednotlivé vagóny. A ty se pak podle nastavených výhybek zařazovaly k jednotlivým vlakům. Podle toho, jak byly nastavené výhybky, ten který vagón potom jel do určité země nebo do určitého města.

Na tuto zkušenost jsem vzpomínal, když jsem se v poslední době zabýval českými letci za 2. světové války. Hned bude jasné, proč. Čeští letci a letištní technici se chtěli dostat z protektorátu, aby mohli bojovat proti Hitlerovi v řadách britské RAF. Ale zorganizovat jejich odchod bylo velice náročné. Zároveň bylo potřeba zajistit rodiny těch, kdo odešli do ciziny.

Svaz letců, který zpočátku celou akci organizoval, se záhy dostal do velkých problémů, a tak musel tuto činnost přerušit. Naštěstí se v té době objevil tajemník Svazu soukromých zaměstnanců, který vymyslel, že by bylo možné vše organizovat přes tento svaz. A byl ochoten se v této záležitosti angažovat přes všechno riziko, které to přinášelo. A tak se postupně podařilo do Británie dostat přes 1200 osob.

Říkám si, že by se možná mnohé válečné události vyvíjely jinak, kdyby se tento člověk neangažoval a takové množství kvalifikovaných bojovníků se nezapojilo v boji na britské straně. Vše bylo ovlivněno rozhodnutím a nápadem jednoho člověka, který za to později zaplatil svým životem.

Tak často rozhodnutí a čin jednoho člověka může přehodit výhybku a události se začnou ubírat jiným směrem. Ale žel toto pravidlo neplatí jen v kladném slova smyslu. Později se stalo, že se manželka jednoho z letců chlubila u holiče, že dostává finanční podporu z Anglie. Někdo to udal, celé záležitosti se ujalo gestapo, zatklo téměř všechny, kdo se na této akci podíleli, a později byli téměř všichni odsouzeni a popraveni.

To vše nevyprávím jen proto, tak bys měl strávit noc v místnosti s komárem. A tak přeju všem nám dostatek zodpovědnosti i odvahy do našich rozhodnutí a činů.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2020
 P ZJ ST HD