Katolický kněz a bohumínský farář Pavel Cieslar nazval své Sváteční slovo „Potrava pro tělo i duši“ a vychází v něm z pravidelného sčítání katolíků, které ukazuje, že účastníků bohoslužeb ubývá a počet lidí hlásících se ke konfesím se snižuje.

Potrava pro tělo i duši

Pravidelně u nás probíhá sčítání lidu, které pak zpracovává Český statistický úřad. Z výsledků se dá mnohé vyvozovat a do budoucna plánovat. Podobně se tomu děje i u katolíků v České republice. Výsledky však nejsou potěšující. Stále se totiž ukazuje, že účastníků v kostele ubývá a počet hlásících se k církvi se snižuje. Jde snad o jediný alarmující úbytek? Vždyť dramaticky prožíváme nedostatek řemeslníků. Bolestně pociťujeme nedostatek zubařů a lékařů i jiných profesí. A to už nemluvím o zemědělství. Nebo právě naopak na tomto příkladu bych ukázal řešení výše načrtnutého problému.

Pocházím z malé vesnice v Beskydech, kde za mého dětství nebydlel snad nikdo, kdo by nevlastnil alespoň kousek pole, na němž by mnohdy ručně bez velké techniky s velkou dřinou něco nevypěstoval a v chlévě něco neuchoval. Dnes je situace zcela jiná. Ví se, že takový způsob hospodaření je nerentabilní a dá se vydělat i žít jinak.

I procento účastníků v kostele je srovnatelné s procentem pracujících v zemědělství. Myslím si, že po koronaviru se příliš nemýlím. A teď přichází všetečná otázka: Hrabe-li se v hlíně tak malá část populace národa, znamená to snad, že lidé u nás umírají hladem? Zajisté ne. A další věc. Pracují na obživě národa jen 2 % zemědělců? Opět odpovím záporně. Vždyť kolik je to složek a profesí, které se na tom podílejí? Hutní a strojírenský průmysl, automobilový průmysl a dopravci, kteří nám potraviny přivezou až téměř ke dveřím našich obydlí. Ti všichni budou právem tvrdit, že v zemědělství nejsou, a přesto se neodmyslitelně podílí na sycení nás všech.

Co z toho plyne pro srovnání s malou účastí v kostelích? Podoba by se našla. 2 % zemědělců národ uživí. Je třeba tedy mít vědomí odpovědnosti, že i my máme uživit národ ve všech jeho duchovních potřebách a dodávat Boží požehnání všem. I další srovnání lze přidat. Neznamená to, že ten, který nemá přímou účast v kostele, nemá podíl na dodávání národu kvalitních hodnot. Právě naopak. Každý, kdo žije poctivým způsobem, rozsévá dobro a je obětavý, má podíl na tvoření nejenom lepšího světa, ale tvoří i nadčasové hodnoty. Když jsem mluvil o dopravcích, v této oblasti jsou to média. A zaplaťpánbůh, že u nás ještě existují televize, které svými pořady vzdělávacími, kulturními, zábavnými, seriózními zprávami donášejí duševní pokrm až do našich obýváků. Jim patří uznání a dík.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2020
 ZJ ST HD