Zamyšlení svatováclavské

Pavel Hofírek se ve svém Svátečním slovu zamýšlí nad sv. Václavem jako vzorem moudrého jednání. Když čteme těch několik málo historických informací o životě svatého Václava, tak zjišťujeme, že se jedná mnohdy o zprávy rozporné, a je možné si věci vykládat různými až protichůdnými způsoby. Na jedné straně máme zprávy o Václavově laskavosti a mírnosti, na straně druhé o jeho statečnosti, odvaze a srdci bojovníka. „Lidé často přemýšlejí, které z těchto vlastností mají větší hodnotu,“ říká děkan Hofírek. „Příklad svatého Václava nás poučuje, že nejvíce záleží na moudrosti, že každá situace potřebuje jiný přístup a řešení a že skutečně moudrý člověk nejedná podle svých sklonů, povahy či preferencí, ale podle toho, co je v dané chvíli tím nejlepším…“

Pavel Hofírek

Klikněte pro větší obrázek Pavel Hofírek působí jako děkan v Přerově. Je autorem knihy Zamilovanost jako duchovní zkušenost.

Zamyšlení svatováclavské

Blíží se svátek sv. Václava. Je to jedna z osobností, ke kterým mám osobní vztah, protože mám v rodišti kostel sv. Václava. Už jako dítě jsem se tam díval na sochu sv. Václava s mečem, štítem a určitě mi jeho osobnost imponovala. Později se člověk dozvěděl nějaké negativní zprávy o sv. Václavovi, kterým ze začátku nechtěl věřit. Potom jsem si začal zjišťovat historické informace a člověk zjistí, že těch spolehlivých informací je málo, ale i z toho mála, které se nám dochovalo v různých legendách, přece jen postava sv. Václava vystupuje.

Je tam ale zajímavá jedna věc. Když se člověk ptá, jaký sv. Václav byl, není na to úplně jednoznačná odpověď, protože v jeho životě vidíme protichůdné momenty. Vidíme tam jakousi vzdělanost, říká se, že uměl číst a psát latinsky, možná i řecky, ale pak se také píše, že dobře jezdil na koni a že uměl zacházet s mečem. Nebo tam čteme o zbožnosti, se kterou se zúčastňoval bohoslužeb a připravoval víno na mši svatou. Klečí tam jako ministrant u oltáře. Ale zároveň víme, že jako panovník musel pevně vést své knížectví. Nebo slyšíme o tom, že když nastoupil k vládě, jednoznačně a tvrdě svoji matku poslal z Prahy pryč, protože věděl, že s její přítomností by nedokázal vládnout tak, jak chce. Ale po čase dokazuje milosrdenství a velkorysost, když ji bere zpátky.

Navíc když se člověk dozvídá dál nějaké detaily o jeho životě, víme, že to nebyl žádný zbabělec. Dokázal se postavit protivníkovi tváří v tvář. Dosvědčuje to zhojená rána na lebce sv. Václava a my tak vidíme sv. Václava, který někdy dokáže být milosrdný, jindy je pevný, tvrdý, jednoznačný. Dokáže být pokorný před Bohem a zároveň dokáže panovat.

Zaujalo mě to v tom, že z těch pramenů nejsme schopni úplně zjistit, jaký sv. Václav byl. Jakou měl povahu a jaké měl sklony. Když to takto postavíme, on vždycky dokáže udělat to, co daná situace vyžaduje. Myslím, že to je pro nás docela zajímavé v tom, že řada lidí v dnešní době má sklon jednat podle své povahy. Když je člověk mírný, tak všem ustupuje. Někdo je zase takový, že se všude prosazuje bezohledně. Někdo má povahu, že pořád mluví, a někdo zase pořád mlčí. A přitom každodenní život je v mnohém složitý a rozmanitý.

Člověk někdy musí ukázat mírnost a odpustit, i když je to někdy těžké, ale je to nutné, a jindy zase člověk musí ukázat pevnost, stát si za svými zásadami. A tak si myslím, že sv. Václav je v tomto pro nás vzorem člověka moudrého, který nejedná podle své povahy, svých sklonů nebo podle toho, jak je zvyklý, ale podle dané situace. Podle těch lidí kolem sebe. Moudře a správně se rozhodne, co je třeba, a to dokáže udělat.

Myslím, že v tom skutečně je pro nás zajímavým vzorem do dnešní doby, do našich životů, abychom také my dokázali jednat moudře. Podle toho, co konkrétní situace, problém nebo setkání v našem životě potřebuje. Člověk má být tím, který přemýšlí nad lidmi kolem sebe, vnímá to, co ti druzí potřebují, vnímá situaci, jaká je, a potom moudře reaguje na to, co se kolem něho děje. Ne tedy podle sebe a jen svým úzkým pohledem své povahy a svých sklonů, ale v takové té moudrosti, která dokáže zahrnout do jednání a do rozhodnutí všechny okolnosti a všechny lidi kolem nás.

Sv. Václav nás může vést k těmto úvahám i k takovému poznání a pochopení, že je důležité nejen dělat věci dobře, ale dělat je i správně a moudře tak, jak je v dané chvíli třeba.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2015
 ZJ ST HD