O dobrém pastýři

Vladyka Izaiáš (vl. jm. Igor Slaninka) se ve svém Svátečním slovu zamýšlí nad rolí jedince ve společnosti a vychází při tom z evangelijního podobenství o dobrém pastýři. Dnešní člověk s pohrdáním odmítá roli ovce a ideu stáda, ale neuvědomuje si, že se právě v jeho středu nachází. Jedním z nejzřejmějších fenoménů naší společnosti je masovost. Jiní tvoří modely blahobytu a chování, ideály a cíle pokroku a my je následujeme; kráčíme spěšně za nimi s obavou, že ztratíme krok, podmíněni a podřízeni reklamě. Smějeme se, když sledujeme nafilmovanou událost, která se odvíjí větší rychlostí, kdy se lidé rychle pohybují jako figurky. Ale je to obraz nás samotných, pohlédneme-li na sebe méně povrchním zrakem…

O dobrém pastýři

Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř, jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk, a vlk je uchvacuje a rozhání. Vždyť kdo je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř. Znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce. A za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádo, jen jeden pastýř.

Tento evangelijní text hovoří o dobrém pastýři, který pase svoje stádo, pase svoje ovce. Samotný náš pán Ježíš Kristus k nám promlouvá o stádě, které symbolizuje náš národ, nás všechny. Nás, lidi, jejichž stádo pase 1 pastýř. Proto Ježíš Kristus říká: Já jsem. Těmito slovy naznačuje, že stále je jediný pastýř tohoto stáda. Nebudou Židé, nebudou pohané, nebudou křesťané, ale bude jen jedno stádo a jeden pastýř.

Ježíš k tomu používá přirovnání, že ovčinec je ohrazený plotem a bránou. U brány je pastýř na stráži, aby je v noci nenapadli lupiči, zlí lidé. Tou bránou samotnou je náš Ježíš Kristus. Ježíš Kristus, který je brána otevřená pro naše spasení, pro náš věčný život. Přichází mi na mysl také zelené hory, např. Tatry nebo Karpaty, odkud já sám pocházím, kde se to stádo na zelených pastvinách pase a pastýř je vede a ochraňuje.

Pastýři, kteří jsou najatí za mzdu, jsou najatí za odměnu, nedbají na stádo a na to, co je užitečné a dobré pro stádo, a když přichází vlk, tak to stádo opouštějí a ono je rozháněné zlým vlkem a zlými lidmi.

V dnešní době člověk odmítá roli ovce, aby se pastýř o ni staral. Dnešní svět je svět plný reklamy, kde každý by měl žít v blahobytu, každý se dívá, jak ten druhý žije, a proto se říká: Každý dělá tak, proto i já to dělám tak. Dnešní život se dá přirovnat ke zrychlenému filmu, kde člověk je popoháněný svými starostmi. Nedíváme se na bránu, do které můžeme vstoupit, ale díváme se na svůj samotný prospěch. Otcova láska se zjevuje v osobě Ježíše Krista, proto si můžeme klást otázku: Jdeme za ním? Přijmeme tuto bránu? Přijmeme Ježíše Krista?

Stopáž5 minut
Rok výroby 2015
 ZJ ST HD