Proč číst současnou českou literaturu

Celou svou profesní kariéru se prof. PhDr. Lubomír Machala, Csc., věnuje poválečné české literatuře a současné české literatuře. V současné je vedoucím katedry bohemistiky FF UP v Olomouci. Je externím spolupracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky a členem Obce spisovatelů. Tématem jeho promluvy do pořadu Sváteční slovo bude: Proč dnes číst literaturu současných českých autorů.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2011
 P ST