Svatá Zdislava na Veveří

V roce 2020 jsme si připomínali 800 let od narození svaté Zdislavy. Když se vysloví toto jméno, většina lidí si vzpomene na Křižanov jako místo jejího narození, hrad Lemberk jako místo jejího působení a Jablonné v Podještědí jako místo jejího posledního odpočinku. Mnohem méně lidí už ví, že svatá Zdislava prožila část svého života na hradě Veveří u Brna. A to proto, že její otec zde byl purkrabím. Jeho děti zde byly velmi šťastné a svobodné ve svých hrách. A právě jedna taková hra ukončila pobyt Zdislavy a její sestry Eufemie zde na Veveří.

Začalo to celkem nevinně. Chůva vyprávěla dětem o poustevnících, o tom, jak žijí v odloučenosti od světa, od lidí, modlí se a rozjímají. A obě děvčata se rozhodla, že si toto vyzkouší. Jednoho dne si vzaly trochu jídla, něco oblečení a vyrazily do lesa, aby si zkusily, jak vypadá život poustevníka. Problém spočíval v tom, že nikomu o svém záměru neřekly. Po několika hodinách začalo pátrání. Trvalo celý den a až pozdě večer obě děvčata nalezli. Samozřejmě děvčata musela vysvětlovat důvod svého zmizení. Když to všechno objasnila, pan Přibyslav dospěl k závěru, že na výchovu dvou svých dcer Zdislavy a Eufémie už nestačí, a proto odeslal obě děvčata k řeholnímu společenství do Brna k dalšímu vzdělávání a výchově.

Víme zcela bezpečně, že při pobytu pana Přibyslava a celé jeho rodiny se všichni zúčastňovali bohoslužeb v kapli Matky Boží. Zde se také rodilo životní povolání svaté Zdislavy. Být dobrou manželkou a dobrou matkou. Výročí Zdislavina narození nás inspirovalo k tomu, abychom více připomínali všem návštěvníkům kaple Matky Boží tuto kapitolu ze Zdislavina života. Proto také byl vytvořen obraz, který připomíná tyto události a tento pobyt. Obraz, před kterým se nacházíme, je unikátní, výjimečný. Na tomto obraze je totiž Zdislava zobrazena jako mladá dívenka v doprovodu svých rodičů, pana Přibyslava a paní Sibyly. Všechny postavy jsou zobrazeny jako sedící. Autor v obrazu, malíř Milivoj Husák, chtěl tímto gestem zvýraznit skutečnost, že rodina na hradě Veveří přebývala trvale. Za hlavou pana Přibyslava je vymalována kaple Matky Boží, jak v té době asi vypadala. S věží a dřevěným schodištěm, které vedlo na tribunu, a právě z této tribuny šlechta sledovala bohoslužby. V blízkosti paní Sibyly je vymalováno ptačí hnízdo s vejci. To je v ikonografii symbol rodiny. Paní Sibyla má jednu ruku zdvihnutou k požehnání. A Zdislava ve svých dlaních drží ptáčka. Právě ruka zdvižená k požehnání a ptáček ve Zdislaviných rukou propojují tento obraz s obrazem Matky Boží.

V době, kdy žila svatá Zdislava, a kdy sem celá její rodina přicházela na bohoslužby, obraz Madonny z Veveří ještě neexistoval. Ale již existovalo toto místo a na tomto místě se formovaly zásady a principy, podle kterých Zdislava žila celý svůj život. Zdislava vždycky vnímala problémy své doby. Vnímala konkrétní lidi a snažila se jim pomoci. A tyto principy jsou platné i v naší době a svatá Zdislava může být inspirací pro každého z nás.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2020
 P ZJ ST HD