Milujme Boha v jeho díle

Prvotním krokem duše k poznávání Boha je rozjímání přírody,“ to napsal jeden z prvních církevních otců Irenej Lyonský. A měl pravdu. Příroda je ten nejkrásnější Boží chrám. Proto ji otcové nazývají také páté evangelium – prostor pro setkání s živým Bohem.

Když jsme v přírodě, pohybujeme se přímo v Božím ateliéru. Celé stvoření je proniknutí jeho Duchem. Vše, co vidíme okolo sebe, jsou výtvory, které vyšly z jeho dílny. Můžeme na ně sahat, můžeme se jich dotýkat. Můžeme být naplnění krásou, kterou vyzařují. To je úžasná milost a radost. Když s přírodou živě komunikujeme, přivádí nás to přímo k jeho Autorovi.

Velký indiánsky náčelník z kmene Cree jednou řekl: „Až bude pokácen poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude chycená poslední ryba, tehdy zjistíme, že peníze se nedají jíst.“ Vzpomněl jsem si na tento výrok starého náčelníka, když jsem viděl desetileté děti diskutovat o životě. Nemluvili o svých snech, vizích a přáních, nemluvili o kráse života, o lásce k přírodě, ale o penězích; jaké to bude skvělé, až budou milionáři a koupí si všechno, co budou chtít.

Tyto mladé duše netuší, že pro lidstvo za chvíli nebudou podstatné peníze, ale záchrana planety. Na nic nám budou drahá auta a honosná velkoměsta, pokud v nich nebude možné dýchat čistý vzduch, takže jejich obyvatelé budou umírat na rakovinu. Tučná bankovní konta a domy s bazény se také stanou zbytečnými, pokud budou stromy ničené kyselými dešti a zmizí z povrchu země. Pokud budou moře a řeky plné mikroplastů, pokud budou roztávat ledovce a teplota na Zemi výrazně stoupne, peníze nás přestanou zajímat. Naše existence se změní v boj o holý život.

Už dnes pozorujeme nárůst teploty, úbytek vody a obrovská sucha. Doufám, že nás to probere a přiměje k moudrému jednání a hlavně vzbudí mocné tohoto světa. Začněme si vážit toho, co máme. Milujme přírodu a ona bude milovat nás. Chraňme zázrak života a život bude chránit nás. Začněme přírodu vnímat jako část sebe a sebe jako část celku. Všichni tvoříme jeden posvátný kruh. Stromy, byliny, řeky, jezera, hmyz, zvířata, ptáci, ... jsme živé bytosti, jsme jedno Boží stvoření.

Středověký františkánský mnich a mystik Bonaventura napsal tuto krásnu modlitbu:

Koho neosvěcuje záře stvořených věcí, je slepý.
Koho nebudí hlasité volání přírody, je hluchý.
Kdo vidí divy přírody a nechválí Boha, je němý.
Komu tato znamení světa neukazují k jeho původci, je hloupý.
Otevři tedy své oči, obrať k těmto věcem své uši, uvolni svůj jazyk a otevři své srdce, abys ve všech tvorech objevoval, slyšel, chválil a miloval Boha.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2019
 ZJ ST HD