Život a smrt

Z pohledu dějin českých zemí, se nám v současné době žije po materiální stránce nejlépe v historii. I Ti materiálně nejchudší se v rámci chudých tohoto světa řadí k nejbohatším. Máme co jíst, máme co pít, využíváme všechny výdobytky vědy. Prakticky máme všeho dostatek. Už nestojíme fronty na mandarinky či banány, na pračky, ledničky, auta či kola. Máme-li peníze, můžeme si z materiálního pohledu koupit všechno, a přesto všechno se nesnižuje počet nešťastných a ztracených lidí. Mnoho lidí se ptá karet, hvězd, vyhlíží v horoskopech co je v příštích dnech, týdnech či letech potká, ale nenacházejí odpověď.

V ovládání materiálních věcí máme pomyslně řečeno vysokou školu, dokážeme zvládnout vše, co se týká materie, ale v tom duchovním životě jako bychom trochu zakrněli, jako bychom ještě nevyšli ani školu mateřskou. A tak při řešení situací se často odkazujeme a hledáme cestu tu v Tibetu, tu v Číně. Jako bychom zapomněli na svoji duchovní potravu, kterou máme možná ve svém domě, kterou máme ve studni, kterou jsme za těch padesát let možná trochu zanesli. A přitom stačí tak málo: vyčistiti jí a začít pít pramen našich předků.

Naši předkové čerpali z dvojího přikázání lásky: „Miluj Hospodina Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí." To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. "Miluj svého bližního jako sám sebe." Na těch dvou přikázání spočívá celý zákon i proroci. Dnes se můžeme podívat, jakým způsobem pracujeme s tímto dvojím přikázáním lásky. Když se podíváme na sociální sítě, tak zjišťujeme, že asi sami sebe moc rádi nemáme. Slyšíme jen rozbroje, rozkoly, hádky a pomluvy. To není cesta, která nás může posunout k tomu lepšímu.

Spotřeba psychofarmak roste. Roste počet terapeutů a různých pomocníků s životem, kteří nám radí, jak hovořit se svými blízkými, se staršími, mladšími, s nadřízenými, s podřízenými.

Jeden můj přítel mi nedávno řekl, že na jednoho pokrývače připadá 15 terapeutů a dodal, tak to vypadá, že až nám jednou ulítne střecha, neseženeme pokrývače, ale budeme mít terapeutickou pomoc, jak zvládnout žít bez střechy nad hlavou.

Kam máme směřovat, co máme dělat. Celá Evropa zvenku vypadá jako nádherný strom plný ovoce a plodů, který se ovšem sám zbavil svých křesťanských kořenů. Jak znovu propojit křesťanský kořen toho nádherného stromu dnešní Evropy s tou krásnou korunou? Je to těžké, ale ne nemožné. Když se podíváme na život a dílo našich předků, Konstantina a Metoděje, M. J. Husa, J. A. Komenského a pro nás novodobé husity i na život a dílo našeho prvního patriarchy dr. Karla Farského. Je jen na nás, abychom z jejich cesty se poučili a mohli jít k lepší budoucnosti s životem s druhými lidmi.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2018
 P ZJ ST HD