S Bohem tady a teď

Ticho a meditace jsou solí života. Tak jako naše tělo potřebuje přijímat potravu a tekutiny, tak i naše duše potřebuje svůj pokrm - modlitbu a meditaci - jinak trpí a je podvyživená. Představte si, že bychom neměli k dispozici slunce, vodu, vzduch. A přesně o toto dennodenní obíráme svou duši.

Naši civilizaci bych přirovnal k počítači, který pracuje na plné obrátky. Máme otevřené desítky oken, word, excel, webové stránky a jsme v neustálé činnosti. Myšlenky nám v hlavě dokola rotují. Víte, co se stane s počítačem, když je přetažený? Zamrzne, nejde s ním hnout, případně celý systém spadne. Stejné je to s námi, náš systém je přetažený a kolabuje. Musíme udělat jednu věc, povypínat všechna okna a dostat se opět do základního režimu: vnímat krásu přítomného okamžiku, naučit se jednoduše jen být.

Nárůst informační zátěže na nás je za poslední roky obrovský. Někdy si představuji, co by dělal člověk středověku v našem světě. Kdybychom ho chtěli začlenit do našeho systému a chtěli od něj, aby plnil úlohy a při tom bychom na něj chrlili všechny informace, v kterých žijeme. Pravděpodobně by zešílel. Anebo by se sbalil, řekl: na shledanou a odešel by žít do lesa. Do normálního světa.

Náš základní režim ale není vstřebávání kvant informací, analyzování a myšlení. Jen jsme si na to zvykli a evolucí je to vžité. Náš základní režim, v kterém nás Bůh stvořil, je vnímání. Stačí být, existovat, být šťastný a naplněný, být v jednotě. Žít s Bohem, kráčet světem s Bohem, dýchat s Bohem tady a teď.

Francouzsky filozof René Descartes řekl vetu, kterou se zapsal do dějin: Cogito ergo sum - Myslím, tedy jsem. Je tam zbytečně mnoho slov, první dvě odstraňme a vraťme se opět k tomu původnímu: JSEM.

Je snadné meditovat v tichu a samotě. Ale důležité je, abychom si ticho z ústraní přenesli do rušných ulic světa. Dobré je, když dokážeme meditovat během dne, během chůze, při práci. Může to být v čekárně u lékaře, na zastávce autobusu anebo v hypermarketu. Všude totiž prožíváme jedinečný okamžik svého života, který se už nikdy nevrátí. Ráno vstávejme a večer usínejme s meditací v srdci.

Všichni jsme na této zemi jen poutníci. Ráno se vydáváme do ulic za prací, abychom zabezpečovali peníze a živobytí pro nás, i pro naše rodiny. Bojujeme svůj každodenní zápas o místo pod sluncem. Ale nezapomínejme na to, že jsme jen poutníci, přicházíme z nebes a k nebesům se navracíme.

Kdekoliv jsme, uvědomujme si dar života, sílu přítomného okamžiku a vnímejme Boží přítomnost. Buďme s Bohem tady a teď.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2018
 ZJ ST HD