Zamyšlení nad dnešní společností v kontextu xenofobních projevů a projevů nenávisti. Kdo a kde jsou lidé dobré vůle? Co dělat, aby dobro mělo v lidské společnosti navrch?

Lidé dobré vůle

V Bibli se vyskytuje pojem „lidé dobré vůle“. Setkáváme se s ním při Kristově narození, když andělské zástupy volají: Sláva Bohu na výsostech a na zemi pokoj lidem dobré vůle.

Kdo jsou tito lidé dobré vůle a proč Bohu na nich tak záleží?

V posledním čase nad tím často přemýšlím. Zvlášť v kontextu společenských událostí, které prožíváme. Migrace, nárůst strachu, nenávisti a xenofobie. Opět ve veřejném prostoru zaznívají výkřiky, které házejí všechny lidi určitého etnika, rasy nebo náboženství do jednoho pytle. Opět se volá po kolektivní vině. A mám takový pocit, že pokud budou lidé dobré vůle ve společnosti menšinou, budoucnost nám nevěstí nic dobrého.

Před časem se dělal v Německu výzkum, který měl za cíl zmapovat, kdo pomáhal pronásledovaným Židům během holocaustu. Odborníci očekávali, že v této skupině budou převládat určité společné znaky – např., že to budou především věřící lidé, nebo vysokoškolsky vzdělaní lidé, lidé žijící ve městech, intelektuálové. Ale zjistilo se něco jiného – ti kteří byli ochotní Židy chránit, pomáhat jim a nasazovat tak své životy, byli lidé ze všech společenských vrstev – chudí, bohatí, vzdělaní i nevzdělaní, katolíci, evangelíci, ateisté. Žádná sociální skupina mezi nimi nedominovala. Jen jedna jediná, byla to kategorie, kterou bychom mohli nazvat: lidé dobré vůle. Tyto lidi spojovala láska a odvaha konat dobro.

Kdybyste se zeptali před pár lety na Ukrajině, zda tam bude válka, každý by vám odpověděl, že ne. Proč by měla být válka? Žijeme přece normálně, chodíme do práce, děti do školy, máme své rodiny. Občas se ve společnosti objeví extrémní názory, ale to nám nevadí. Vše bylo navenek v pořádku, jen pod povrchem se šířila nenávist jedněch k druhým. A když přeskočila jiskra, oheň se vznítil.

Společnost zrcadlí efekt Titanicu. Titanic měl v podpalubí několik vzduchových komor, které ho měly ochránit a i v případě nárazu ho udržet nad hladinou. Proto se považoval za nezničitelný. Jenže nikdo nepočítal s tím, že ledovec rozřeže bok lodi a komory se naruší víc, než je přípustné, aby se loď udržela nad hladinou. Množství vody, které se navalilo do Titanicu, zvítězilo nad jeho nepotopitelností.

My jsme v této chvíli posádka na Titanicu. Pokud budou lidé dobré vůle ve společnosti v převaze, náš svět má budoucnost. Pokud ale zvítězí strach, nenávist a předsudky v nás a mezi námi, skončíme v žáru válek a konfliktů. Půjdeme ke dnu jako Titanic. Milí přátelé, mějme ve svém srdci milosrdenství a lásku, následujme Boží hlas a staňme se i my lidmi dobré vůle.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2017
 P ZJ ST HD