Vztahy patří k tomu nejhezčímu, co nás v lidském životě může potkat. Vztahy ale můžou přinášet i hodně bolesti a nepochopení. Jakou roli ve vztazích hraje odpuštění? Co se vlastně skrývá za tímto slovem?

Odpuštění

V lidském životě patří k tomu nejcennějšímu, co člověk má, vztahy. Vztahy nám dovedou přinést neuvěřitelnou radost, dokáží dodat nejkrásnější emoce. Vztahy nám ale někdy dovedou připravit hodně kruté bolesti. V našich vztazích se může totiž stát ledasco.

Mám rád komiksy. Ne ty s fantazijním nádechem, ale ty, které čerpají ze skutečných událostí a mají reálný základ. Je zajímavé, v kolika komiksech se jako hlavní téma řeší křivdy, které si lidé v sobě dlouhodobě nesou. Například komiks Maus řeší křivdy z historie, z jednání Boha, z války. Komiksy GoraždePalestina se zabývají národnostními křivdami. V komiksu Pod dekou je cítit křivda z výchovy a v Hlubokých ranách křivda z jednání otce.

Křivda, to je něco, co známe na vlastní kůži. Někdo nám něco řekl, něco nám udělal, ublížil, nějakým způsobem nás zasáhl a nás to nějak ovlivnilo. Křivda, to je v podstatě bezpráví, příkoří, nespravedlnost.

Psycholog John Powell napsal: „Chceš-li být otrokem nějakého člověka, tak ho nesnášej. Pak s tebou bude ráno, po celý den, v noci. Bude s tebou jíst. Zničí každou příjemnou chvilku, díky němu přijdeš o klid a radost. Své štěstí vkládáš do rukou toho, koho nenávidíš. Předáváš mu skutečnou moc nad sebou samým.

V životě se dostáváme do situací, kdy můžeme některé věci totálně ignorovat, můžeme s nimi žít, anebo můžeme odpustit.

Slovo odpustit je odvozeno od slovesa pustit, pouštět. Může to také znamenat odeslat, osvobodit. Odpuštění znamená vzdát se práva zranit, poškodit a zarmoutit toho, kdo mne zranil, poškodil a zarmoutil.

Když se v Bibli mluví o odpuštění, často se tím myslí, že odpuštění je zapomenutí, hození za hlavu. S tím zapomenutím může být často velký problém. Bůh umí zapomenout. Nejsem si jist, jestli to umíme my. Ono to je někdy hodně těžké. Přesto platí, že odpuštění není vykopávání minulosti. Odpuštění není nic automatického, snadného. Odpuštění neodstraňuje následky křivdy.

Odpuštění je především obnova vztahů. Do vztahů je nutné investovat. Obnova znamená dialog. Ti dva – ty dvě strany – musí spolu mluvit. Pokud to neudělají, stejně to jednou vyhřezne a bude průšvih. Odpuštění je proces a někdy potřebuje čas.

Oscar Wilde téma odpuštění trochu odlehčil, když řekl: „Odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.

Martin Luther King si o odpuštění naopak myslí toto: „Kdo neumí odpustit, neumí ani milovat.

Pokud v jakémkoliv vztahu nefunguje odpuštění, pak nežijeme spolu, ale vedle sebe.

V Bibli najdeme několik citátu Ježíše Krista, ve kterých dává velký důraz na odpuštění. Podle něj do jakéhokoliv vztahu odpuštění patří a slouží i k tomu, aby se nám lidem lépe žilo, abychom se vnitřně nelikvidovali. Ježíš Kristus vede člověka k tomu, aby ve světě, kde skoro nic pořádně nefunguje, různých konfliktů je nepočítaně, budoval funkční vztahy a nevedl zbytečně soukromé války. Jde mu o to, abychom nebyli toxikováni křivdami všeho druhu, abychom měli ve vztahu k druhým, čistou hlavu.

Kdo neumí odpustit, boří most, po kterém jednou bude muset přejít, neboť každý člověk potřebuje odpuštění.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2017
 P ZJ ST HD