1100. výročí úmrtí svaté Ludmily v kontextu dnešních výzev

Letos si připomínáme 1100 let od zavraždění sv. Ludmily. Nacházíme se tady na Tetíně, kde k této události, která vešla do české historie, došlo. Ovšem o této české světici, stejně jako o všech dalších světcích té ranné doby českého státu, máme jen málo reálných informací. Každopádně se jedná o první doloženou Přemyslovnu, o první doloženou kněžnu, manželku knížete Bořivoje. Co se týká historických okolností jejího působení, tak po smrti jejího syna Vratislava se stává vychovatelkou dvou Vratislavových synů. Václava a Boleslava.

V její ikonografii a nakonec i uměleckých ztvárněních je pak spojována právě s patronem České země sv. Václavem. Dále pak v 19., 20. století se stává součástí národních debat o významu našich tradic. Je patronkou výchovy a vzdělání, což souvisí s tím, že právě tehdy kněžice pozdějšího knížete sv. Václava vychovávala s důrazem nejen na rozvoj křesťanské osobnosti, křesťanských cností, ale také s důrazem na vzdělanost, což v té době nebylo pro panovníky až tak typické. Současně se stává patronkou mezigeneračních vztahů. Samozřejmě s ohledem na to, jaký byl její vlastní osud, tak lze říci, že ani v její době nebyly generační vztahy právě ideální. Ale současně nám může svou nebeskou přímluvou přispívat k tomu, že v té naší době se naše vztahy mezi seniory a mladší generací aspoň trochu vylepší.

Co se týká milovníků materiálních požitků, tak je sv. Ludmila také patronem vinařů a tohoto dobrého moku. Každopádně z toho historického hlediska je potřeba zmínit další věci, které jsou docela aktuální i pro dnešní dobu. Ona Ludmilinina doba byla dobou, která byla na rozhraní epoch. Současně se tady v tomto prostoru střetávaly různé duchovní proudy, politické zájmy, mocenské zájmy. Střetává se zde východ se západem v křesťanské podobě. Střetávaly se zde nároky Velké Moravy, nově vznikajícího Českého státu. Do té hry ještě vstupovala tehdejší říše. Dá se říct, že to byl velmi složitý konglomerát různých zájmů. Navíc ještě se tady svářilo křesťanství s pohanstvím, které zde bylo zakotveno velmi pevně po předcházejících staletích.

Zamyslíme-li se nad takovými národními a duchovními příběhy, jaké představují osud sv. Ludmily, je inspirující i v současné době. Jako bychom si nevěděli rady s naší rolí v Evropě, jako bychom si nevěděli rady s problémy ve vzdálenějším i bližším okolí. Řekl bych, že příklady takových osobností, není to samozřejmě jen sv. Ludmila, je to sv. Václav, sv. Vojtěch, když budeme mluvit o Ludmiliných skoro současnících, tak vytvářejí předpoklady k tomu, abychom se dívali na svůj národní příběh bez přepjatého nacionalizmu. Naopak s tím, že se budeme snažit vytvářet rozumné soužití s různými kulturami a s různými národy, které teď kolem nás žijí.

 sv. Ludmila
světice

sv. Ludmila

* 0860

† 15. 9. 0921


Stopáž5 minut
Rok výroby 2021
 P ZJ ST HD