O trpělivosti, která učí lidi nelámat klíčky

Oslovil mě příběh jednoho člověka. Pocházel ze sedlácké rodiny. Zůstal na statku a celý jeho život byl spjat s přírodou. Také jeho dva učitelé na základní škole kladli důraz na přírodní vědy. Aby mohl pokračovat ve studiu, musel si je prosadit ve své rodině a také si na ně sehnat finanční prostředky. Od studia a bádání ho neodradily ani neúspěšné zkoušky ha vídeňské univerzitě, které se podepsaly na jeho zdraví. Pokračoval dál jak ve studiu, tak i ve svých experimentech. Tento muž objevil 3 zákony dědičnosti, které se posléze staly základem moderní genetiky. Kdo je onen muž? Katolický kněz a řeholník Johann Gregor Mendel.

Možná si se mnou vzpomenete, jak jsme na základní škole dávali do mokré vaty hrách nebo fazoli. Kromě pravidelného zalévání jsme se chodili dívat, jestli už se náhodou neklube malý klíček. Možná jste stejně jako já šťourali do klíčku prstem, aby přidal, aby mu to tak dlouho netrvalo. Po mém neodborném zásahu se častokrát stalo, že se klíček zlomil a tím celý experiment skončil. Neměl jsem trpělivost, chtěl jsem, aby rostlinka vyrostla hned.

Mám dojem, že nám chybí zkušenost předchozích generací, které věděly, že nic není hned. Ba naopak, že se na mnohé věci musí dlouho a trpělivě čekat. Chybí nám to, čemu říkám zkušenost zahrádky. Sedláci museli čekat na svoji úrodu a hrady, zámky, kostely, katedrály, nebo knihovna, která je i tato, se budovaly po mnohá desetiletí a možná i staletí. Když se rozhlédnu po této krásné knihovně, přepadá mě tak trochu úzkost, ale zároveň jsem naplněn nadějí. Přece tohle všechno od moudrosti skryté v těchto knihách, až po samostatné regály, to všechno vzalo nějakou dobu, to všechno nevzniklo za jediný den.

Čeho by dosáhl Gregor Mendel, kdyby se nechal odradit svými neúspěchy i životními zkouškami. Jeho studium i jeho bádání trvalo dlouhá léta. Na základy dědičnosti, které daly základ moderní genetice, také nepřišel ze dne na den.

Myslím si, že v určitém ohledu jsem stále tím malým dítětem, které šťourá do klíčku, aby přidal. Myslím si, že stále si málo uvědomuji, jaké je to nebezpečí chtít všechno hned, protože zlomením klíčku rostlinka přestává růst.

Pojďme spolu objevit krásu pomalého růstu. Pomalé trpělivé budování, pomalá trpělivá práce na našich vztazích, i na vztahu s Bohem mi dá zakusit, že pomalu a jistě rostu také já a lidé kolem mne.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2020
 ZJ ST HD