O Duchu svatém a tak trochu i o bezdušových pneumatikách

Dnes je Svatodušní neděle. Svatodušní svátky jsou Popelkou ve srovnání s Vánocemi a Velikonocemi. Vánoce svým důrazem na zrození děťátka se jednoduše nemohou stát ničím jiným, než co z nich udělala naše konzumní civilizace.

Velikonoce jsou již komplikovanější. Ty se těžko slaví, zůstane-li se ukrutné smrti člověka Ježíše. Přece jen úmrtí a slavení nejde kulturnímu člověku dohromady. A velikonoční vzkříšení bez hmatatelného důkazu, to už naše doba vůbec neumí uchopit.

Svatodušní svátky se těší malé pozornosti. Mají však svou krásu. Jsou to svátky Ducha svatého, který byl dán apoštolům a napořád zaslíben lidem. Jde o dar, který dává člověku to, co si člověk sám ze svých sil nedá. Dar Ducha svatého je výpověď o něčem nepochopitelném, nicméně neméně důležitém pro život. Pokusím se to znázornit praktickou ilustrací.

Všichni využíváme toho, že i ta nejtěžší auta jezdí na vzduchu. Aby se mohla pohybovat, tak potřebuji ve svých gumách vzduch. Není to tak dávno, co se do pneumatik vkládala duše. Vkládala se do pneumatiky téměř prázdná a až byla na svém místě, tak byla nahuštěna vzduchem. Teprve potom byla schopna očekávaných a žádaných výkonů. Na druhou stranu vozidlo není schopno provozu, pokud nemá v pneumatikách vzduch, správný tlak. Jednoduše řečeno stačí neviditelný vzduch, aby unesl nepředstavitelná břemena.

V autech dnes máme většinou bezdušové gumy. Bezdušové bytosti si neumím představit. Nejenže nejsou, ale podobají se něčemu beztvarému. Nikdo bytosti s poloprázdnou duší z provozu života nevylučuje. Přece jenom však život mezi lidmi s napuštěnou duší je lepší. Dostane-li se do duše správný vzduch, dech, duch, pak jde o jinou kvalitu. Je potom všechno tak, jak má být a duše může poskytovat veškeré služby, které konat musí. Přesně to samé jako u vozidel. Musí nést a hodně unést. Se správným tlakem vzduchu se pneumatika kulí nejlépe.

Vedle těch, kteří na duši nevěří, jsou i ti, kteří nepochybují o jejím významu. Vědí například to, co řekl dávný filozof Xenophon. Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši. Tím jsem u smyslu Svatodušních svátků. Kvalitní náplň duše, kvalitní huštění nabízí servis nebeského stvořitele života, nejlepšího pečovatele o člověka. Ten dává lidské duši takové huštění, aby skrze člověka vstupoval do lidské společnosti dobré ovoce. Například: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání.

Jak říká biblický svědek: kde se rodí takové ovoce, tam se nemusí pracně vymýšlet různé zákony, protože proti tomu ovoci se žádný zákon neobrací. Rozhlížeje se naší současností, myslím, že pomoc v našem střetu se zlem, lží, manipulacemi a bezpáteřností nabízí boží servis. Bude-li stejně potřebný jako služba pneuservisu, pak se do našeho života víc dostane vzduch, který člověka jinak nastaví, a umenší vše, co nás ohrožuje a činí nešťastnými.

Neznám lepší náplň pro duši člověka než Ducha božího, kterého připomínají tyto svátky. Je nejlepším nástrojem obnovy pokaženého stvoření a nejlepší náplní, se kterou se dojede nejdál a bezpečně.

Přeji vám pěkné dny a dobrou svatodušní navigaci při cestě za nejlepší péčí o svou duši.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2019
 P ZJ ST HD