O slavnostech a slavení

Slavíte rádi? Jestli ano, pak děláte dobře. Svátky a slavení patří odjakživa ke světlým okamžikům našeho života. Řecký filozof Démokritos už dávno pověděl, že život bez slavení je jako dlouhá cesta bez příjemných zastávek. Každodenní život má tendenci upadnout do každodenní rutiny. Opakují se ty samé věci, člověk se dostane do vyježděných kolejí a ono se to někdy přenese do vztahů a to není dobré. Proto by možná 11. přikázání mohlo znít: slaviti budeš!

Člověk může sám, ale pokud máte kolem blízké lidi, přátele, tak ta radost a to sdílení je mnohem intenzivnější. A tak je dobře, že můžeme naše slavení doplnit nějakou party, kde je i dobré jídlo. Jak jsme si to ještě nedávno užili o Vánocích, na Silvestra a na Nový rok.

Společná radost lidi spojuje. Slavnostní okamžiky povznášejí. Proto Hospodin doporučil Božímu lidu, aby slavili. Měli si připomínat vyjiti z Egypta z otroctví, to byl Svátek stánků. Sedm dní žili ve stanech. Měli připravené dobré jídlo, aby se radovali před Hospodinem. Doslova se měli oddat radosti. Jistě byl připravený zajímavý program a dostatek jídla, aby s tím slavením nepřestali někde uprostřed. Přitom si připomínali i krušné chvíle.

Krušné chvíle je dobré si připomenout, neboť nám říkají, že je možné začít znovu, že se otevírají nové možnosti. Je příznačné, že ti, kteří kritizovali Ježíše, ho charakterizovali jako milovníka hodů a pitek. Ježíš často přijal pozvání na svatbu, na oslavu, večeři a dokonce podobenství o nebi a o Božím království zarámuje do prostředí, kde se slaví. Například muž, který našel ovci, pozval své sousedy a přátele a pořádně to oslavili. Také žena, ta ztratila stříbrnou minci a když ji našla, pozvala své kamarádky a přátele a pořádně to oslavili. Nakonec je to příběh o marnotratném synu, kde syn odešel od rodičů, utratil všechny peníze a ve zbídačelém stavu se vrací domů. Tatínek ho vyhlíží, přijme ho a udělá obrovskou slavnost. Tak podobně i Pán Bůh má radost a umí se radovat.

Tím nejčastěji slaveným svátkem je neděle. V kalendářním roce k tomu máme 52 příležitostí. Už samotné pojmenování neděle znamená, že člověk nemusí pracovat. Ale zdá se, že neděle ztrácí svůj smysl. Možná bych mohl připomenout židovskou moudrost, která říká, že ne Židé zachovali šabat, ale šabat zachoval při životě Židy. Podobně je to i s křesťanskou nedělí. Křesťané zachovali neděli, ale možná neděle zachová křesťany a společnost.

Neděle není nicnedělání. Ruština nazývá tento den vaskresenije. To znamená vzkříšení. Připomínají si, že v neděli byl vzkříšen Kristus Pán. Jestliže Kristus byl vzkříšen, pak je všechno jinak. A je co slavit. Nakonec je velmi zajímavé, jak Ježíš mluví o nebi a o Božím království. Nevykresluje nebe jako bohoslužbu ve velkém chrámu, nebo jako nějakou velkou křesťanskou konferenci, kde promluví Jan Zlatoústý, zpívat bude Mahalia Jackson, svůj životní příběh bude vyprávět Máří Magdaléna a na varhany bude doprovázet Bach. Ne, to není Ježíšova představa. Naopak nebe přirovnává ke svatební hostině, kde je radost a veselí, dostatek jídla a pití a navíc tam už nebudou žaludeční potíže.

Jak úžasná představa o nebi a vůbec o víře. Proto častěji slavme a nezapomínejme ani na neděli.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2016
 P ZJ ST HD