Desatero přikázání

Mojžíšova vzpoura proti faraónovi a vládcům Egypta. Americký historický velkofilm oceněný Oscarem.
Hrají: Ch. Heston, Y. Brynner, A. Baxterová, J. Carradine a další. Režie Cecil B. DeMille.