Rozhovor

Jiří Drahoš

Kdo je podle Vás elita národa? Jaké charakteristiky by měla mít?

O aristokratickou elitu jsme v Čechách přišli zákonem v roce 1918. Pro mě jsou elitou národa jednotlivé výjimečné a inspirující osobnosti, které slouží jako pozitivní příklady pro většinu z nás.

Můžete jmenovat někoho konkrétního, koho si vážíte a nebál byste se jej/ji označit za elitu, a proč?

Takových lidí je celá řada, jenom z vědecké sféry mne napadá prof. Otto Wichterle nebo čestný předseda AV ČR prof. Rudolf Zahradník. Oba naplňují výše zmíněné kritérium vrchovatou měrou.

Sledoval jste dřívější série cyklu GEN? Jak tento projekt vnímáte?

Sledoval a vnímám jak tehdejší GEN, tak i současný projekt jako velmi přínosný. Autorský výběr respondentů je samozřejmě subjektivní, ale v dnešním povrchním a klipovitém světě médií a různých „celebrit“ ukazuje poutavou formou lidi, kteří něco ve svém životě dokázali a mohou být skutečným příkladem zejména pro mladé.

Váš medailonek natočil Oskar Reif. Prozradil Vám, proč si Vás vybral?

Bavili jsme se o tom velmi krátce, ale Oskara Reifa zaujalo mimo jiné i to, že máme společné kořeny. Naše rodiny pocházejí ze Slezska a jeho dědeček i můj otec byli kantoři.


Přejít na obsah dílu