Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. Dr. h. c.

vědec, předseda Akademie věd ČR

narozen 20. února 1949

Odkazy