Literární pořad o životě a díle básníka Ivana Blatného, od jehož narození v těchto dnech uplyne 100 let

Básník Ivan Blatný patří k nejvýznamnějším a nejoriginálnějším moderním českým básníkům. V roce 1948 byl vyslán Syndikátem českých spisovatelů do Velké Británie, kde požádal o politický azyl. V Anglii pak strávil celý zbytek života a také zde před 25 lety zemřel. Po mladistvých, velmi úspěšných básnických sbírkách veršů „Tento večer“ nebo „Hledání přítomného času“ se vrátil do literatury až po třicetileté odmlce díky nakladatelské aktivitě Josefa Škvoreckého. 28. října 1997 byl vyznamenán Řádem TGM in memoriam. V televizním pořadu „Báseň v cizím bytě“ zazní nejen Blatného verše v přednesu Vladimíra Javorského, který za tento výkon získal v roce 1993 cenu „Pierot“, ale i vyprávění o jeho osobnosti a pohnutém životě.

Napište nám