Putování po památkách historie – hrady Bezděz, Houska a Kokořín (1989).

Naše země je malá, ale představuje jedinečné muzeum architektury. Stát vynakládá velké finanční prostředky na opravu památek. Pořad se věnuje hradům, které byly postaveny za vlády Přemysla Otakara II. Pomezí severočeského a středočeského kraje je oblastí málo osídlenou také dnes. Ve druhé polovině 13. století se zde rozkládaly rozsáhlé hvozdy a v místech Máchova jezera byly bažiny. Hrad Bezděz je dnes udržovanou opravenou zříceninou. Byl oporou královské moci stejně jako 10 km vzdálený hrad Houska, který měl chránit území od jihu. Hrad Houska byl mnohokrát upravován a přestavován, sloužil jako dětská zotavovna, depozitář Univezitní knihovny. Pozoruhodné jsou unikátní malby zachycující výjevy ze všedního života. Důkazem příbuznosti s Bezdězem je také hradní kaple. Výrobní družstvo Instav Praha současný majitel hradu provádí jeho rekonstrukci. Hrad Kokořín postaven ve 14. století byl od 17. století opuštěn. Před první světovou válkou provedena rekonstrukce nebyla zrovna pietní. Státní ústav pro rekonstrukci měst a památkových objektů má přes 800 odborníků, můžeme se pyšnit jejich prací, ale také musíme naslouchat jejich varování, aby na záchranu některých památek nebylo pozdě.

Napište nám