Unikátní svědectví dokumentů a pamětníků o zániku první republiky a okolnostech Mnichovské dohody.

V roce 1968 slovenský režisér Karol Wild natočil v Krátkém filmu Praha cenný dokument, který nedlouho poté normalizační "prověrková komise" poslala na dvacet let do trezoru. Střihový film s dotáčkami je syntézou širokých politických a společenských souvislostí takzvané Mnichovské dohody. Připomněl také tehdy poměrně málo známá fakta, například zabrání Západní Ukrajiny a Besarábie sovětskými vojsky. Hodnota dokumentárního snímku, který uvádíme u příležitosti 80. výročí podpisu Mnichovské dohody, spočívá i v zachycení výpovědí pamětníků osudových událostí: diplomata Dr. Huberta Masaříka, Benešova osobního tajemníka Dr. Prokopa Drtiny a bývalého ministra Františka Ježka.

Napište nám