Marina Vladyová a Jean Marais v romantickém příběhu lásky ze XVI. století

Kněžna de Cleves je adaptací slavného stejnojmenného románu Madame de La Fayette, který se odehrává za vlády Jindřicha II. Francouzský královský dvůr poloviny 16. století je plný intrik a nenávisti. Krásná paní de Cleves okouzlí vévodu de Nemours. Ani on jí není lhostejný, avšak kněžna tak ctí svého staršího manžela, že se mu vyzná z citů k jinému muži, a vévodu odmítá. Snaží se potlačit svou lásku, odporující příkazům cti a manželské věrnosti. Vévoda se však nevzdává, a tak i nadále věnuje až nemístnou pozornost krásné kněžně. Situace se vyhrotí v okamžiku, kdy se k panu de Cleves donese pomluva, že kněžna vévodovi nakonec podlehla…

Napište nám