Inspirativní příklady a praxe z oblastí energetiky, dopravy, zemědělství a péče o krajinu. Vzdělávání a práce médií s tématem změny klimatu.
Zelená modernizace Česka 2024: Celostátní konference o našich příležitostech

Hlavním cílem konference je osvětlit pojmy zelené modernizace a příležitostí spravedlivé transformace především pomocí příkladů dobré praxe z České republiky a jiných států Evropské unie. Mimoto se konference bude snažit rehabilitovat environmentální témata ve společenské debatě, přičemž bude podtrhávat jejich sociální aspekty, a zároveň nabízet vizi udržitelné budoucnosti v oblastech energetiky, dopravy, zemědělství a byznysu. Termín konference je současně spojen s 20. výročím vstupu České republiky do EU, což poskytuje možnost v rámci události reflektovat význam EU v současném politickém, sociálním, ekonomickém a environmentálním kontextu.

 Na konferenci vystoupí např. ředitel DG CLIMA EC Kurt Vandenberghe, francouzská ekonomka Laurence Tubiana, ministr životního prostředí Petr Hladík, profesor Miroslav Trnka z CzechGlobe, předseda německých obchodních odborových svazů Frederik Moch, předsedkyně energetických odborů Marta Ctiborová; předseda hornických odborových svazů Rostislav Palička, ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková; novináři Jan Kaliba a Apolena Rychlíková, zástupci českých a dánských samospráv a zástupci firem Kooperativa, Carboneg, SKANSKA, IKEA a další.

Napište nám