Velikonoční zamyšlení s Kateřinou Rózsovou a Markem Orko Váchou.

Marek Orko Vácha je římskokatolický kněz, molekulární biolog a vysokoškolský pedagog. Specializoval se na etickou problematiku poznání lidského genomu. Zúčastnil se dvou expedic do Antarktidy. Je aktivním skautem.

Vyučoval na gymnáziích v Brně a v Praze. Nyní aktivně působí na Univerzitě Karlově a na Masarykově univerzitě.

Napište nám