Důležitý a milý tvor, kterého vídáme všude kolem nás, ale moc o něm nevíme.
Paní veverka - dobrodružství tisíce a jednoho oříšku

Ve vzduchu je cítit podzim. Brzy ho vystřídá zima, která obyvatelům lesa přinese chlad a nedostatek. Ale příroda pamatuje na všechno. Les je království, kde král – strom živí své poddané. Výměnou za to o něj jeho obyvatelé starostlivě pečují. Někteří ho uklízejí, jiní napomáhají jeho obnově přímo ze zemského lůna. A v tomto ekosystému hraje zásadní roli hbitý a nenápadný hlodavec. Veverka obecná.

Samice veverky, jejíž příběh budeme vyprávět, zajišťuje budoucnost svého druhu, ale navíc také pomáhá obnovovat les. Tato šikovná lesní zahradnice bude naší průvodkyní po světě, kde je život každodenním bojem o přežití.

Napište nám