Exkluzivní rozhovor ředitele České filharmonie a klavíristy Davida Marečka s přední mezzosopranistkou Magdalenou Koženou.
Magdalena Kožená - Tohle jsem já

Osobně laděné setkání ředitele České filharmonie Davida Marečka s naší pěveckou hvězdou představuje ohlédnutí za klíčovými momenty její kariéry i osobního života a zároveň nabízí divákovi detaily a zajímavé vhledy do vnitřního světa Magdaleny Kožené. Magdalena Kožená patří mezi nejproslulejší pěvkyně současnosti. Tuto její pozici dokládají nejen angažmá, díky kterým vystupuje na koncertních i operních pódiích celého světa, ale také řada domácích i zahraničních ocenění či smlouvy s nahrávacími společnostmi. Zpěv studovala nejprve na konzervatoři v rodném Brně a poté u Evy Blahové na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Klíčovým okamžikem její kariéry se stalo vítězství v prestižní mezinárodní pěvecké soutěži v Salcburku v roce 1995. Během své umělecké dráhy získala Magdalena Kožená celou řadu další ocenění a uznání – je Rytířem řádu umění a literatury Francouzské republiky, převzala Cenu ministra zahraničních věcí Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky či Zlatou medaili za zásluhy na poli umění od Mezinárodního výboru washingtonského Kennedyho centra pro umění. Tyto pocty doplnila respektovaná cena G. F. Händela, kterou uděluje rodiště slavného německého skladatele, město Halle, za mimořádnou interpretaci díla svého slavného rodáka. Magdalena Kožená je také neúnavnou propagátorkou české hudby a české kultury. Společně se svým manželem, Sirem Simonem Rattlem se v roce 2023 stala rezidenční umělkyní 127. sezony České filharmonie, je rovněž patronkou mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae a stála současně u zrodu projektu na podporu základního uměleckého školství u nás ZUŠ Open.

Napište nám