Co utvářelo podobu města Brna a život jeho obyvatel v posledních dvou stoletích? K čemu odkazují architektonické památky i kulturní a společenské tradice?
Režie a scénář: Pavel Jirásek. Účinkují: Zdeněk Černín, Vladimír Hauser, František Herzog, Dušan Hřebíček a další.
Moravský Manchester

Dokument představuje brněnský textilní průmysl (vlnařství) a fenomén Brna, kterému se přezdívalo moravský (také rakouský) Manchester. Základní osou snímku není jen samotné textilnictví, ale zejména ekonomické, kulturní a společenské dějiny Brna. Významná moravská textilní historie se nejen zapsala do genetiky města, ale také se stala součástí evropského a světového kulturního dědictví. Vytvořila současnou urbanistickou strukturu města Brna, stejně jako jeho dobovou slávu v podobě exportu látek po celém světě (Asie, Amerika, západní a východní Evropa atd.) a prezentací vybraných látek na světových výstavách (Paříž, Londýn, Chicago atd.) Linie příběhu představuje zrod moderního evropského města i osudy mezinárodně úspěšných textilních baronů z Moravského Manchesteru v letech 1780 – 1945 – Köffilera, Salma, Offermannů, Löw-Beerů, Tugendhatů a dalších významných magnátů.

Dokument končí rokem 1948, kdy byly textilní továrny znárodněny a pozvolna začal jejich přerod do podoby současných tak zvaných brownfields. Existence továrních objektů je v budoucích letech ohrožena. V rámci projektu se tak nabízí možnost nejen poukázat na problém, ale také se zasadit o případné obnovení či renovaci bývalých továrních budov pro účely kulturních prostor, rezidenčního bydlení či částečné zavedení menších textilních trhů, kde by se mohli prezentovat současní čeští návrháři a designeři.

Napište nám