Je to snad nejznámější archeologické naleziště na světě. Jaký ale vypadal před dvěma tisíci lety každodenní život v Pompejích?
Jak se žilo v Pompejích

Roku 79 našeho letopočtu došlo k asi nejznámější sopečné erupci starověku. Vesuv, jenž se po několika staletích probudil ze spánku, zahalil blízké okolí včetně měst Pompeje a Herculaneum do žhavých oblak tvořených sopečným popelem a dalším pyroklastických materiálem, jenž nakonec pohřbil obě města pod několikametrovou neprostupnou vrstvou. Přes veškerou tragičnost těchto událostí tak dnes mají archeologové a historici jedinečnou možnost zkoumat každodenní činnost v těchto rušných městech, jelikož město jako by se v osudný okamžik zastavilo v čase. Moderátor Michael Buerk nás provede po nejzajímavějších místech Pompejí a přiblíží, jak se zde žilo.

Napište nám