Barvité osudy dětí, které se vynořily ze sutin rozbombardované Evropy a jen zázrakem přežily v nastalém zmatku.
Děti chaosu

Děti, které nikoho neměly, se staly prvními oběťmi poválečné doby. Některé musely uprchnout z Evropy. Tisíce jich čekaly další přesuny, vytržení z pěstounských rodin, násilné usazování v zemích, které potřebovaly nahradit lidské válečné ztráty. Hodně těchto dětí vypátralo svůj skutečný původ až o mnoho let později. Abychom pochopili, čím tyto děti prošly, musíme se vydat po stopách poválečných událostí. Pomohou nám k tomu deníkové zápisky zdravotnic, lékařů a dobrovolníků, kteří tehdy uprchlíkům pomáhali. Dosud nezveřejněné doklady svědčí o tom, že tisíce dětí musely projít velmi dramatickými událostmi. Díky výpovědím poválečných bezdomovců se můžeme vydat po stopách neuvěřitelných, děsivých a pohnutých osudů dětí, ztracených ve válečném víru.

Napište nám