V samém srdci jižního Španělska se nachází mimořádný architektonický poklad vybudovaný před 800 lety dynastií Nasrovců.
Alhambra, perla Andalusie

Spíš než jen pouhou pevností je Alhambra soustavou paláců, různých účelových domů a věží propojených a chráněných pevnostní zdí. Rozsáhlý komplex za svými mohutnými hradbami skrývá architektonické perly a triumfální díla dekorativního umění, k jejichž tvorbě bylo zapotřebí kombinace zkušeností a správných geometrických výpočtů. Po desítky let se archeologové a historikové snažili pochopit stavební postupy nasrovských stavitelů a odhalit taje tohoto neuvěřitelné důmyslně propracovaného skvostu. Díky největším odborníkům na arabskou architekturu, počítačovým rekonstrukcím a dosud nespatřeným leteckým záběrům zjišťujeme, že velkolepost Alhambry vznikla z jednoduchých a skromných materiálů, především z dusané hlíny a vápna.

Napište nám