Práce pro nepřítele

Práce pro nepřítele

Generační svědectví o lidech, kteří byli donuceni podílet se na nacistické válečné mašinérii napříč celou Evropou.