Cyklus Národní galerie a Českých center přibližuje mistrovské malby spojené s českými reáliemi. Reprezentativním výběrem provádí historička umění Veronika Wolf. Režie Marco Chiodi.

Gustav Klimt je významný představitel vídeňské secese. Obraz Panna zaujímá v jeho díle mimořádné místo a řadí se do závěrečného období tvorby, které se vyznačuje výraznou barevností. Rozměrné plátno zachycuje základní motiv secese: ženu jako symbol kontrastu krásy a pomíjivosti, mládí a smrti. Eroticky podbarvené téma zachycuje snící pannu obklopenou spletí mladých ženských těl v různých fázích spánku a bdění.

Stopáž4 minuty
Rok výroby 2021
 P