Zázraky lidského génia

Jak vznikaly největší technické vynálezy a stavby starověku a jaký je jejich vliv na současný svět?