Vyvrcholení oslav výročí 1100 od zavraždění sv. Ludmily. Na Tetíně bude hlavním celebrantem slavnostní mše vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn.

Oslavy výročí úmrtí babičky svatého Václava v jistém smyslu nahrazují tradiční svatováclavskou pouť. Místo do Staré Boleslavi tak letos bude pozornost upřena do Tetína. Souvislost obou velkých postav, svaté Ludmily a sv. Václava, je zřejmá. Stejně jako jejich význam pro českou státnost. V roce 2021 si tak připomínáme tytéž kořeny našeho sebeurčení, i když v poněkud jiné perspektivě.

Napište nám