Národní svatoludmilská pouť na Tetíně

Vyvrcholení oslav výročí 1100 od zavraždění sv. Ludmily. Na Tetíně bude hlavním celebrantem slavnostní mše vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn.

Oslavy výročí úmrtí babičky svatého Václava v jistém smyslu nahrazují tradiční svatováclavskou pouť. Místo do Staré Boleslavi tak letos bude pozornost upřena do Tetína. Souvislost obou velkých postav, svaté Ludmily a sv. Václava, je zřejmá. Stejně jako jejich význam pro českou státnost. V roce 2021 si tak připomínáme tytéž kořeny našeho sebeurčení, i když v poněkud jiné perspektivě.

Napište nám