Nejdelší podmořský tunel na světě patří k sedmi divům moderní civilizace. Na jaké překážky trasa Francie – Velká Británie narazila?
Stavba Eurotunelu

Vyslechneme svědectví mužů a žen, kteří pracovali na jeho stavbě. Mohutné razicí stroje si prorážely cestu skrz různé typy hornin a nehloubily jediný tunel, ale hned tři najednou, dva pro železnici a třetí servisní. Byl to projekt, který byl financován výhradně ze soukromých zdrojů, ani penny na něj nešlo z veřejných peněz. Soukromý sektor tak převzal nejen výnosy, ale i rizika projektu. Stavba Eurotunelu si vyžádala životy jedenácti pracovníků a obnažila rizika, která jsou spojena s tímto jedinečným pracovním prostředím. A konečně 1. prosince 1990 britský razič Graham Fagg a jeho francouzský kolega Philippe Cozette probourali poslední skalní přepážku a propojili Velkou Británii s kontinentální Evropou poprvé od doby ledové. Osy dvou tunelů hloubených proti sobě v souhrnné délce padesáti kilometrů se nakonec od sebe odchýlily o pouhých třicet pět centimetrů. Od roku 1994 je Eurotunel v provozu, ale katastrofický požár v roce 1996 odhalil nebezpečí provozování železničního tunelu, který je padesát kilometrů dlouhý. Nákladní vůz převážející živočišný tuk zachvátil požár, když vlak vjel do tunelu ve směru do Anglie. Nadzemní elektrické vedení poškozené teplem selhalo a vlak se zastavil. Jenom zázrakem nikdo neutrpěl vážné zranění a až potom si mnozí uvědomili, jak se dostali z ohrožení jen o vlásek. Postupem času tunel prokázal mimořádnou odolnost. Pro britskou i francouzskou ekonomiku představoval velký úspěch, protože počet lidí, kteří používali k dopravě tunel, vzrostl, zatímco cena nákladní dopravy se snížila. Dnes představuje tento tunel triumf inženýrského stavitelství a svědectví toho, jak se tisíce francouzských a britských dělníků lopotily po šest let na stavbě této nejpůsobivější a nejsložitější inženýrské stavby na světě.

Napište nám