14. července 1789 se pařížský lid chopil zbraní, vyrazil směrem k bastilské věznici a započal jednu z nejznámějších revolucí dějin.
Pád Bastily: Kronika revoluce

Datum 14. července 1789 se všem vrylo hluboko do paměti. Toho dne pařížský lid dobyl Bastilu, symbol absolutismu a sociální nespravedlnosti. Trvalo víc než šest hodin, než se povstalci zmocnili této impozantní pevnosti, která sloužila jako státní věznice a Pařížané ji nenáviděli. Ale co přesně se odehrálo onoho slavného dne, který přinesl víc než stovku mrtvých? Jak se to prostým, špatně vyzbrojeným obyvatelům přilehlé čtvrti podařilo? Kdo jim pomohl? A kdo bránil státní věznici, kam byli lidé zavíráni pouze na základě rozhodnutí krále?

Napište nám