Dlouho jsme je považovali za hrubé a neinteligentní. Poslední objevy ale naznačují něco docela jiného.
Skutečný neandertálec

Neandertálci, naši vzdálení bratranci, se poprvé objevili asi před 400 tisíci lety. Často je pokládáme za jeskynní lidi a domníváme se, že měli blíž k opicím než lidem. Z nejnovějších nálezů však vyplývá, že byli inteligentní, dokázali si vyvinout užitečné nástroje, projevovali soucit a byli schopni abstraktního myšlení a slovního vyjadřování. Analýza kosterních ostatků navíc odhalila jejich léčitelské schopnosti a zdá se, že byli i prvními umělci a tvůrci znaků sloužících pravděpodobně ke komunikaci. Možná tedy nejsme tak jedineční, jak jsme si doposud mysleli.

Napište nám