Vládla největšímu impériu v dějinách. Podle Charlese Dickense byla tou nejlepší a zároveň nejhorší královnou všech dob. Jaká ale byla v soukromí mimo panovnické povinnosti?

Koprodukční dokudrama nabízí nečekaný pohled na panovnici, po níž je pojmenována celá jedna epocha britských dějin. Na trůn nastoupila Viktorie roku 1837 v pouhých 18 letech a setrvala na něm až do své smrti 22. ledna 1901. Navenek vystupovala královna Viktorie coby spořádaná měšťanka a posléze truchlící vdova, jaká však byla v soukromí? Přestože má pověst puritánské, odtažité, až chladné ženy, její deníky nám prozrazují, že byla citově založená a vášnivá, což se projevovalo v privátním životě i státnických záležitostech a vladařských povinnostech.

Napište nám