Klasická komedie podle A. P. Čechova se Stellou Zázvorkovou a Janem Werichem.

Půl roku po smrti svého manžela drží velmi zachovalá vdova stále smutek a nevychází z domu. Její exaltované truchlení je náhle přerušeno neurvalou návštěvou. Velkostatkář Smirnov se dožaduje splacení dluhu po jejím zesnulém manželovi. Vdova nemá peníze a statkář je neodbytný. V brilantním dialogu postupně graduje vztah, který vyvrcholí nabídkou k sňatku.

Neodolatelný půvab této klasické miniatury režiséra Martina Friče korunují v gestu, slovu, intonaci dokonalé herecké výkony Jana Wericha a Stelly Zázvorkové, od jejíhož narození příští týden uplyne 100 let.

Napište nám