Přední česká sopranistka s hosty a nejkrásnější české i světové písně a árie. Záznam koncertu k 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého.

V předvečer 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého vystoupí operní pěvkyně Eva Urbanová v samém srdci města na největším pódiu, které na hlavním náměstí kdy stálo. Kulisu přitom budou tvořit oba nepomucké kostely – sv. Jana Nepomuckého na místě rodného domu světce i sv. Jakuba Většího, ve kterém byl sv. Jan Nepomucký pokřtěn. Evu Urbanovou bude doprovázet početný Komorní orchestr Národního divadla pod vedením dirigenta Davida Švece, kolegové i další vzácní hosté. Na programu budou písně a árie z kategorie klasické hudby a české opery. Eva Urbanová měla být na startu své kariéry v roce 1993 jedním z pilířů nepomuckých událostí u příležitosti výročí 600 let od umučení sv. Jana Nepomuckého. Nakonec se samotný koncert sopranistky uskutečnit nemohl. Obyvatelé Nepomuku tak čekali téměř tři desetiletí, než tento sen ožil, a to právě u příležitosti 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Svatý Jan Nepomucký (+1393) nebo též Jan z Pomuku se narodil kolem roku 1340 v Nepomuku (tehdejším Pomuku) coby syn místního rychtáře, a to patrně v místech, kde dnes stojí barokní kostel sv. Jana Nepomuckého. Stovky jemu zasvěcených kostelů a kaplí a tisíce jeho soch nacházíme nejen ve střední Evropě, ale i v Itálii, Španělsku, Portugalsku a také v zámoří – v Severní a Jižní Americe, Africe či Asii. Dle legendy je ochráncem zpovědního tajemství, patronem mostů a vod, kněží, zpovědníků, mlynářů, vorařů, ledařů a poutníků, ochráncem proti povodním a proti pomluvám, zemským patronem Čech. Roku 1389 byl Jan Nepomucký jmenován generálním vikářem a ocitl se přímo v centru mocenského boje mezi církví a králem; v jedné z mnoha rozepří mezi Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna skončil Jan z Pomuku a tři další Jenštejnovi úředníci na mučidlech. Jan utrpení nepřežil. Jeho mrtvé tělo shodili z Karlova mostu do Vltavy (20. 3. 1393 po 9. hodině večerní). Tělo vyplavené na břeh se stalo předmětem uctívání, arcibiskup prohlásil Jana z Pomuku mučedníkem. Před rokem 1416 bylo Janovo tělo pohřbeno v katedrále sv. Víta. Roku 1719 byl komisionálně otevřen Janův hrob a v lebce byl nalezen organický zbytek hmoty, který byl považován za zázračně uchovaný jazyk. Již v roce 1721 byl Jan Nepomucký blahořečen a 1729 svatořečen. Je symbolem celé epochy našich dějin a jeho sochy jsou nesmazatelnou součástí české krajiny, mnohdy je označován za nejznámějšího Čecha.

Napište nám