Jeden rok zvířecího života zachycený na kameře. Od jarního probouzení a říje přes narození mláďat až po kruté zimy.

Jelenovití přežvýkavci jsou pro většinu z nás běžnými obyvateli lesů. V přírodě lze jeleny a srnce potkat v lesích i na pasekách velmi často. Přes to toho o nich víme jen málo. Jelenovití přežvýkavci dokáží zdolat ohromné vzdálenosti. Jsou vždy ve střehu, hbití a rychlí. V období říje také bojovní. Jejich svět je plný nástrah a nebezpečí. Jejich opravdovou krásu lze však poznat pouze zblízka.

Napište nám